Zbytiny - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

V současné době se připravují informace pro internetové uveřejnění.

  • Název vyhlášky: OZV č.1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  • Účinnost: 28.6.2014

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník